Claus Løwe Klostergård stiller op for Socialistisk Folkeparti til KV21

Claus Løwe Klostergård stiller op for Socialistisk Folkeparti til KV21
Profilbillede

Blå Bog

39-årige Claus Løwe Klostergård stiller op for Socialistisk Folkeparti til kommunalvalget i Silkeborg Kommune. Claus er født og opvokset i Silkeborg. I dag bor han i Sinding med sine hustru og to børn.

Hvad betyder din opstillingskommune for dig?
Området omkring Silkeborg er helt fantastisk.
Vi har en skøn natur og nogle smukke rammer, og det skal vi værne om.
Jeg har altid benyttet mig af naturen til at dyrke sport i, gå ture, søge oplevelser og inspiration.
Gode handelsmuligheder og masser af kulturelle oplevelser.
Livslang S.i.F. tilhænger, og stor fan af lokalhistorik.

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?
Klima og natur/miljø er områder, der optager mig meget.
Og efter at have siddet i byrådet i 4 år som formand for Klima og Miljøudvalget, ønsker jeg at fortsætte arbejdet.
Klimakrisen skal løses og naturen skal fortsat have bedre rammer.
Vores grundvand skal sikres, så vi fortsat kan få rent drikkevand ud af vandhanerne.

Som inklusionspædagog ved jeg hvor vigtigt det er, at børnene har nogle trygge rammer, hvor de kan udvikle deres personlige og sociale færdigheder samt deres faglige kompetencer.
Det vil jeg gerne kæmpe for.

Hvad er dine politiske mærkesager?
- Silkeborg kommune skal være CO2 neutral i 2025
- Bedre rammer for børn og unges trivsel og læring.
- Ensomhed skal bekæmpes.

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?
Jeg vil fortsætte arbejdet med at gøre Silkeborg kommune CO2 neutral i 2025.
Fortsat skabe bedre rammer for naturen og biodiversiteten.
Sikre vores allesammens drikkevand, og så vil sørge for at børne ungdomsrådet fortsat bliver prioriteret.
Sætte bekæmpelse af ensomhed på dagsordnen, så flere politiske udvalg, igangsætte konkrete tiltag.

Hvad er dine fritidsinteresser?
Familien, naturen, sport, musik, skrive digte/sange og “Gajol” citater.

Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Claus Løwe Klostergård