Familie- og Ungekonsulenter til Familie og Ungekontakten

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Familie og Ungekontakten er Silkeborg Kommunes ambulante tilbud til børn, unge og deres familier. Vi leverer en bred vifte af tilbud. Vi søger snarest et antal Familie- og Ungekonsulenter, der har viden og erfaring i at hjælpe familier til trivsel og udvikling. Der er tale om barselsvikariater på 37 timer samt faste stillinger på 37 timer.

Vores vigtigste opgave er at skabe en forandring hos familier, med henblik på at fremme trivsel og udvikling hos børn. Vi har den holdning, at familierne er eksperter i deres eget liv, og vores opgave er at yde hjælp til selvhjælp så vi sikrer, at familien bliver i stand til at tage vare på en positiv udvikling.

Når vi er i kontakt med en familie, er det vores mål at inddrage og aktivere de ressourcer, der er i barnets/den unges og familiens netværk. Vi vægter samarbejdet med det professionelle netværk højt og har øje for at inddrage ressourcer blandt frivillige organisationer.

Hvis du bliver Familie- og Ungekonsulent hos os, bliver du en del af en arbejdsplads med 55 meget engagerede og erfarne medarbejdere, der vægter faglighed og kvalitet i arbejdet højt. Der vil således være rig mulighed for alsidig sparring og vidensdeling. Du vil få en udfordrende hverdag med meget forskellige opgaver. Medarbejdergruppen er inddelt i fire teams.

Stillingerne er på 37 timer ugentligt. Du er selvtilrettelæggende i din arbejdstid inden for rammerne af borgernes behov. Det betyder at der i et vist omfang kan forekomme arbejde i weekenden og hverdagsaftener. Det er nødvendigt, at du har kørekort samt egen bil til rådighed. 

Dine arbejdsopgaver består af:

 • støtte til unge og deres familier
 • familiebehandling
 • praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, 
 • kompensere forældrene, for at sikre en kontinuerlig hverdag for børnene med
 • fokus på hvordan forældrene inddrages og læring understøttes bedst muligt.
 • samtaleforløb med familier, både i familiens hjem og i Familie- og Unge kontaktens lokaler
 • facilitere gruppeforløb samt afvikle kortvarige råd- og vejledningsforløb

Indsatsen planlægges med udgangspunkt i hhv. screeninger, afdækninger eller børnefaglige undersøgelser samt Barnets plan jf. ny Barnets Lov.

Vi prioriterer ansøgere der:

 • Har en relevant grunduddannelse indenfor det pædagogiske felt, samt gerne en terapeutisk efteruddannelse indenfor familiebehandling
 • Er faglig stærk, har viden og erfaring med udvikling af forældrekompetencer via familieaktiviteter eller samtaler fra fx et familiecenter eller en familiebehandlingsinstitution
 • Viden og erfaring ift. arbejdet med funktionsnedsættelser, særligt har vi mange borgere hvor autisme diagnosen udfordrer både børn og unge samt familiers trivsel
 • Har lyst til og erfaring med at arbejde med udsatte unge
 • Har klart fokus på familiens ressourcer og udviklingsmuligheder
 • Har erfaring med at tilrettelægge indsatsen i familien, så tilbuddet passer til borgeren – og ikke omvendt
 • Har kendskab til at arbejde i familier med anden etnisk baggrund end dansk
 • Kan arbejde selvstændigt og bidrage positivt til et teamsamarbejde herunder yde og modtage kollegial sparring/supervision
 • Har gode skriftlige færdigheder og erfaring med at arbejde tværfagligt

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads hvor vi står på tæer for at udvikle vores tilbud, så de passer til de behov børn, unge og deres familier har og den støtte Familierådgivningen bestiller hos os
 • At du bliver inddraget i at udvikle vores indsatser som en integreret del af arbejdet
 • Gruppesupervision med ekstern supervisor samt teammøder med mulighed for sparring
 • Let adgang til teamleder og kolleger
 • Godt kollegaskab og høj kvalitet

Tiltrædelse pr. 1. april 2024.

Om os

I dit nye team vil du møde kolleger med en bred viden og erfaring på børne- og ungeområdet. Vi har til huse på Aldersrovej 1-3 i Silkeborg.

Læs mere om os på vores hjemmeside: fuk.silkeborgkommune.dk 

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.
 
Yderligere information:
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte teamledere Gitte Knudsen på tlf. 51 72 30 07 eller Søren Stenvang på tlf. 29 40 22 18.
 
Ansøgningsfrist torsdag 22. februar 2024. Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag 26. februar 2024.
 
Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.
Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.

Hvis du indstilles til ansættelse i stillingen, vil der inden endelig ansættelsesaftale indgås, blive indhentet reference hos seneste arbejdsgiver og gerne hos flere. 

Vi indhenter offentlig straffeattest og børneattest på den person, vi ønsker at ansætte.
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Silkeborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Silkeborg Kommune, Aldersrovej 1, 8600 Silkeborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 22-02-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5987250

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet