Forbud mod tung trafik på Tvilum bro

dato

Fra 1. april 2023 må lastbiler og køretøjer over 3.500 kg ikke længere køre over Tvilum bro. Den 90 år gamle bro har udtjent sin levetid og står til at skulle udskiftes inden for en kort årrække.

Hver dag passerer ca. 1.300 biler og andre køretøjer over Tvilum Bro, heraf omkring 25 lastbiler i hver retning. Fra 1. april må lastbiler og andre køretøjer over 3.500 kg. finde andre veje. Den 90 år gamle bro er udtjent, og skal udskiftes inden for en overskuelig fremtid.

Tvilum Bro blev bygget i 1933, og den er siden blevet renoveret i 1959 og 1983. I 2012 fik broen et særeftersyn, hvor man vurderede, at broen var i dårlig stand. Kommunen valgte at levetidsforlænge broen ved at forbyde lastbiler med en totalvægt over 24 ton og 32 ton for vogntog.

Kommunen har efterfølgende løbende vurderet broens tilstand, senest blev der udført et generaleftersyn i 2021, og en besigtigelse og vurdering af broen i 2023. Det er baggrunden for, at anbefalingen nu er, at broen skiftes ud. Det kan ikke betale sig at renovere den 90 år gamle bro.

Det vurderes, at en ny bro med en forventet levetid på 120 år vil koste omkring 20 mio. kr. at bygge. Administrationen indstiller, at projektet indarbejdes i de kommende års anlægsprojekter.

- Broen har udtjent sin levetid og skal udskiftes. Den er i dårlig stand og har ikke længere den samme bæreevne, som da den blev bygget. Den lever på ingen måder op til moderne krav til en bro. Det er især de tunge køretøjer, som slider på broen. Den har blandt andet revner flere steder, og de vil blive værre, hvis lastbiler fortsat har lov til at køre over broen.

- Der er ingen risiko for, at broen kollapser ved almindelig bilkørsel, men der kan opstå yderligere revner og også huller i vejen, især hvis tunge lastbiler fortsat må køre over broen. Derfor forbyder vi nu tung trafik og indstiller broen til udskiftning, siger vej- og trafikchef Flemming Frøsig Christensen.

Forbuddet mod tung trafik på broen kommer til at påvirke ca. 50 daglige kørsler med lastbiler, tunge landbrugskøretøjer eller skolebus. Derfor er Tvilum-fabrikken, de nærmeste landmænd, lokalrådet og kommunens skoleafdeling blevet informeret om beslutningen.

- Nu sikrer vi, at broen ikke belastes med tung trafik, så vi køber os lidt mere tid. Samtidig sætter vi en nærmere undersøgelse i gang, så vi får et bedre billede af hvor få år, vi har at løbe på, indtil broen ultimativt skal udskiftes, hvis vi ikke skal ende ud i at lukke broen for al trafik, siger Flemming Frøsig Christensen.

https://silkeborg.dk/Borger/Veje-trafik-og-transport/Nyheder-Veje-trafik-og-transport/20230320-Forbud-mod-tung-trafik-paa-Tvilum-bro

Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.