Generalforsamling


Nyheden er fra ØBG Fodbold


Generalforsamling.

Så er det tid til den årlige generalforsamling i ØBG fodbold. 

Generalforsamlingen finder sted den 29. Marts 2022 i Buskelundhallen kl 20.00.

Generalforsamlingen foregår efter dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes på obgfodbold@gmail.com

På bestyrelsens vegne 

Strange From

Kilde: ØBG Fodbold
Flere artikler