Gitte Willumsen stiller op for Konservative til KV21

Gitte Willumsen stiller op for Konservative til KV21
Profilbillede

Blå Bog

54-årige Gitte Willumsen stiller op for Konservative til kommunalvalget i Silkeborg Kommune. Gitte har boet i kommunen siden hun var 7 år gammel. Hun er bosat med sin familie på et lille landsted og er ansat på Virklund Skole, hvor hun underviser i matematik, fysik, biologi og idræt.

Hvad betyder din opstillingskommune for dig?
Silkeborg kommune er mit hjem - Jeg kender mange spændende kroge i kommunen, lige fra idrætshaller, plejehjem, butikker til dejlige vandreruter.
Jeg kan lide menneskerne og naturen, og nyder hver dag at være en del af fællesskabet omkring vores kommune.

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?
Jeg har været medlem af Silkeborg byråd siden 2010, hvor jeg har været formand for skiftende udvalg. I et halvt år var jeg medlem af Folketinget som suppleant. Jeg vil gerne bidrage til, at vores kommune fortsat er et godt sted at leve sit liv. Vi skal turde træffe valg, så de borgere, som er afhængig af hjælp i deres dagligdag, føler, at de har muligheder for selv at bestemme, hvordan deres liv skal forme sig.

Hvad er dine politiske mærkesager?
Værdigt og aktivt seniorliv
For mig handler politik om hverdagen og vores muligheder for selv at kunne træffe valg.
Når dagligdagen bliver svær og utryg, skal det være muligt at få ordentlig og værdig hjælp. Man skal have mulighed for at vælge, hvem der skal levere hjælpen - kommunen eller en privat leverandør. Fordi man er blevet ældre, mister man ikke evnen til selvbestemmelse.
Seniorer skal kunne udleve et aktivt liv. Jeg vil understøtte rammerne for fysisk udfoldelse og gode mødesteder. Fællesskabet skal styrkes lokalt – nærhed giver tryghed.
I lokalområderne skal der etableres sygeplejeklinikker, så muligheden for at få tilset sår, målt blodtryk eller få hjælp til medicinen er tæt på.

Et aktivt børneliv
Alle børn skal godt fra start. Det kræver gode dagtilbud og folkeskoler. For børn skal vokse op i trygge rammer og med håb for fremtiden. Dagtilbud og skole skal være centrale samlingssteder i lokalområderne.
De familier, som ønsker det, skal frit kunne vælge et privat tilbud til deres børn. Den enkelte familie ved bedst, hvad der er det rigtige for dem.
Alle elever skal løftes fagligt - både den faglige svage og dygtige elev skal møde udfordringer. Vi har en særlig forpligtigelse over for ordblinde elever, de skal have den rette hjælp så tidligt som muligt.
I Danmarks outdoor hovedstad skal alle børn have afgang til udelivet - det bidrager til et sundt og aktivt liv.

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?
Sammen med min partigruppe vil vi få lavet en analyse som viser, hvordan vi skal udbygge hjemmeplejens faciliteter, så vi kan løse fremtidens udfordringer med mange flere ældre.

Hvad er dine fritidsinteresser?
Politik fylder meget i mit liv - men også foreningslivet er en del af min families hverdag. Ellers holder jeg af at gå ture i naturen og ellers nyde min have.
I min ferier holder jeg af at læse god dansk litteratur - der er altid mindst tre bøger i kufferten, når jeg forlader Silkeborg.

Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Gitte Willumsen