Langt de fleste er tilfredse med Jobcenter Silkeborg

dato

87,5 procent er godt tilfredse med samarbejdet med Jobcenter Silkeborg. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Silkeborg Kommune. Borgerne oplever at blive mødt med forståelse og at der bliver fulgt op på aftaler.

”Da jeg skulle til møde i jobcenteret for første gang, var jeg meget nervøs. Jeg forestillede mig, at jeg ville få at vide, at nu skulle jeg bare hurtigt ud og i gang. Men det var slet ikke det, der mødte mig. Jeg blev med det samme set som et helt menneske. Jeg blev selvfølgelig skubbet til, så jeg ikke kom til at sidde fast, men det blev også accepteret fuldt ud, når jeg ikke kunne,” fortæller Simone Harritz om sin oplevelse med at være i et ressourceforløb.

Langt de fleste, der har et forløb hos Jobcenter Silkeborg, kan nikke genkendende til Simone Harritz’ oplevelse, viser undersøgelsen. Fx oplever 89 procent at blive mødt med forståelse, mens 85 procent svarer, at der er blevet fulgt op og handlet på aftaler.

”Det er rigtigt godt, at både vores og mange andres undersøgelser af jobcentre viser, at langt de fleste borgere oplever et givende samarbejde og at blive mødt med forståelse og en oprigtig interesse i at hjælpe dem videre.”

”Medierne giver tit et billede af, at det ikke er rart at komme i et jobcenter, men i virkeligheden er hovedparten af borgerne glade for den hjælp de får,” siger Dorthe Jensen, formand for arbejdsmarkedsudvalget i Silkeborg Kommune.

Også muligheder for forbedring
Silkeborg Kommune har siden 2018 gennemført en årlig undersøgelse af borgernes tilfredshed med samarbejdet med jobcentret.

”Det er dejligt at blive bekræftet i, at vi har mange dygtige medarbejdere, der formår at gøre en positiv forskel for borgeren. Det er lige så vigtigt, at vi her får et fingerpeg om, hvor vi kan gøre det bedre. Et af de områder, der fortsat er brug for at arbejde med, er sammenhæng.”

”Det er et område, vi længe har været opmærksomme på. Lige nu arbejder vi bl.a. med at systematisering af samarbejdet på tværs af hele kommunen, fortæller Anita Jensen, beskæftigelseschef, Silkeborg Kommune.

Fakta:

  • Undersøgelsen er sendt til 400 borgere, hvoraf 188 har svaret. De, borgere, der er udvalgt til undersøgelsen, har haft en samtale i jobcentret inden for de seneste 6 måneder. På den måde understøttes, at borgerne har erfaring med samarbejdet i nylig erindring, og dermed kan svare på, hvilken værdi de har oplevet i deres forløb.
  • Resultaterne af undersøgelsen lægger sig  tæt op ad en større undersøgelse af Jobcenter København, foretaget af VIVE.
  • De seneste 10 år har lovgivningen på beskæftigelsesområdet gennemgået flere store reformer. Senest har SMV-regeringen lagt op til at reformere jobcentrene, efter de tiltrådte i efteråret 2022.

https://silkeborg.dk/Borger/Arbejde-og-ledighed/Nyheder-Arbejde-og-ledighed/Langt-de-fleste-er-tilfredse-med-Jobcenter-Silkeborg
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.