Lokalt partnerskab får midler til ny indretning af De Små Fisk

En ny toiletbygning, nye madpakke- og opholdssteder, en mindre naturlegeplads og en nyindretning af badeområdet. (Foto: Silkeborg Kommune)
dato

Nyafsatte midler genopliver partnerskab, der skal forbedre mulighederne for et godt friluftsliv ved De Små Fisk i Sejs-Svejbæk.

En ny toiletbygning, nye madpakke- og opholdssteder, en mindre naturlegeplads og en nyindretning af badeområdet. Det er nogle af de nye faciliteter beboere og besøgende i Sejs-Svejbæk kan glæde sig til, når det grønne partnerskab om indretning af De Små Fisk igen trækker i arbejdstøjet.

Der er afsat ca. 5 mio. kr. til projektet. Realiseringen af projektet skal ske i et samarbejde mellem lokalrådet og en række kerneinteressenter på outdoorområdet samt Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen som lodsejer.

- Jeg blev faktisk lidt overrasket, da jeg op til julen 2022 fik nyheden om, at der nu var midler til at arbejde videre med planerne for De Små Fisk. Lokalrådet har fået mange nye ansigter, siden der blev sat punktum i projektbeskrivelsen i 2016, så vi skulle lige finde det hele frem igen.

- Men vi er meget glade for, at vi nu kan komme videre, for faciliteterne trænger til en opdatering, som vil være til glæde for de forskellige brugere af området. Det har samtidigt været vigtigt, at nye tiltag er med den største respekt for området, naturen og terrænet ved De Små Fisk, så stedet fortsætter med at være en helt særlig og genkendelig naturperle, fortæller Lars Bue Nørbjerg, formand for Sejs-Svejbæk Lokalråd.

En af årsagerne til, at projektet endnu ikke er realiseret er, at det har været svært at rejse hele finansieringen.

Dette lykkedes imidlertid med indarbejdelsen af partnerskabsprojektet om De Små Fisk i det større projekt ”GudenåStien”. GudenåSti-projektet har til formål at lave et sammenhængende stiforløb langs hele Gudenåen i regi af GudenåSamarbejdet. Dette projekt er støttet af kommunerne, Naturstyrelsen, Nordea-fonden og A. P. Møller Fonden.

- Det er altid et godt udgangspunkt, når lokale kræfter som lokalråd, foreninger og kulturinstitutioner selv er med til at udvikle et område. Derfor glæder jeg mig over, at partnerskabet igen er samlet og med energien intakt.

- I dette tilfælde giver det ekstra god mening, at GudenåSamarbejdet er tænkt med, så vi kan lave sammenhængende oplevelser langs hele Gudenåen. Det bliver spændende at følge med og se, hvordan projektet bliver realiseret, siger Helle Gade, borgmester i Silkeborg Kommune.

Fakta om projektet:

  • Partnerskabet om indretning af De Små Fisk blev etableret for ca. 9 år siden på initiativ af Sejs-Svejbæk Lokalråd. Partnerskabet består bl.a. af Danmarks Naturfredningsforening Silkeborg, Foreningen Søhøjlandet, Friluftsrådet, lokalrådet, foreninger og skoler, der er brugere af området, samt Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen.
  • Den nye indretning af De Små Fisk er en del af projektet GudenåStien, der arbejder på at skabe et sammenhængende stiforløb langs hele Gudenåen. Nordea-fonden og A. P. Møller Fonden har hver bevilget 15 mio. kr. til det samlede projekt.
  • Allerede ved projektets begyndelse i 2016 afsatte Silkeborg Kommune midler fra puljen til lokale aktiviteter, mens Friluftsrådet også gav tilsagn om støtte.

https://silkeborg.dk/Kommunen/Nyheder-Kommunen/Lokalt-partnerskab-faar-midler-til-ny-indretning-af-De-Smaa-Fisk
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.