Luis da Silva Martins stiller op for Radikale Venstre til KV21

Luis da Silva Martins stiller op for Radikale Venstre til KV21
Profilbillede

Blå Bog

44-årige Luis da Silva Martins stiller op for Radikale Venstre til kommunalvalget i Silkeborg Kommune. Luis har boet i kommunen i omtrent 16 år. Han er i dag bosat i Virklund med sin hustru, Stina og deres to døtre, Anabela og Idalina.

Hvad betyder din opstillingskommune for dig?
Meget. Rigtigt meget endda. Silkeborg er fantastisk. Jeg har altid haft min gang i byen, som barn, som ung og nu som familiefar og lokalpolitiker. Silkeborg kan så meget. Vi skal bare huske på, hvad der gør Silkeborg til Silkeborg. Det er vigtigt.

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?
Min politiske rejse er opstået af mange års frivilligt arbejde i foreninger og som lokalrådsformand. Der har været udfordringer, som jeg gerne vil lave om på og forbedre. Det ved jeg, at jeg kan. Jeg er blot nået dertil, at hvis jeg skal mere, med alle de tanker og ideer jeg har, så skal jeg ind og sidde i byrådet. Jeg er god til at få tingene til at ske og jeg er god til at samarbejde og finde løsninger!
Jeg arbejder til dagligt med lokale aviser og nyhedsformidling. Det handler om nærdemokrati og lokal sammenhængskraft. Mit valgslogan hedder `Sammen om det lokale liv`. Det mener jeg vi er; Vi er nødt til at samarbejde på tværs af partier, foreninger, lokalråd, byer, borgere mfl., hvis vores by og kommune skal være et godt sted at bo - for os alle

Hvad er dine politiske mærkesager?
Vi skal have mere borgernær dialog og borgerinddragelse, tidligere og mere effektivt.

Vi skal samarbejde om at drive Silkeborg Kommune, til gavn og glæde for store og små, unge og ældre.
For alle dem, der langt hen ad vejen kan selv og for dem, som skal bruge vores hjælp - både på den kort og lange bane. Derfor skal vi gå efter bolden, sagen og ikke lade partifarver og historik spænde ben.

- Vi skal skabe stærke og sunde lokalsamfund og arbejde for at beslutninger træffes sammen med lokalsamfundet. Vi skal sikre udvikling – på den rigtige måde.
- Vi skal støtte og hjælpe vores foreninger, idrætten og de frivillige kræfter. Og vi skal styrke og prioritere kulturlivet helt lokalt.
- Vi skal styrke erhvervslivet og skabe arbejdspladser lokalt. Også til dem, som skal bruge hjælp til at finde arbejde, skabe og finde værdi som menneske. Og vi skal styrke handelslivet og vores midtby.
- Vi skal give alle børn i Silkeborg den barndom vi alle sammen drømmer om. En barndom fyldt med håb, muligheder og drømme. Og vi skal tænke frit. Få institutioner og skoler mere `ud af boksen´.
- Vi skal styrke ældreområdet og handicapområdet. Give plads til individuelle behov og tid til den enkelte borger. Skabe tillid.
- Vi skal have en mere balanceret vækst og samtidig skabe boligdiversitet. Vi skal sætte krav og tænke over hvad der gør Silkeborg til Silkeborg.
- Vi skal skabe sikre skoleveje, fremme hverdagscyklismen og passe på vores natur.

..og vi skal gøre det sammen. Det kan vi kun ved at prioritere samarbejde og kikke bort fra et hårdt partipolitisk fokus. Og samtidig inddrage borgerne meget mere i processen.

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?
Arbejde for mere borgernær dialog og inddragelse. Nærdemokrati. Og skabe mere tillid og frihed, så vi kan styrke velfærden - markant. Ældre, udsatte og børn, skal prioriteres mere. Samtidig skal vi huske at erhvervslivet er med til at sikre fundament for vores velfærd. Så vil vi mere borgernær velfærd - og det vil vi - så skal vi huske at erhvervsliv og arbejdspladser er vigtige faktorer også.
Og så vil jeg arbejde for en langt mere balanceret vækst. Tillade mig at sætte nogle krav.

Hvad er dine fritidsinteresser?
Jeg løber og dyrker motion på, næsten, daglig basis. Herudover har jeg min familie, som er absolut nummer et. Vi bor tæt på skov og sø. Det nyder vi. Naturen kan så meget.
Jeg er meget involveret i foreningsliv og frivilligt arbejde - som eksempler kan nævnes at jeg er:
Lokalrådsformand
Repræsentant for lokalrådene i Silkeborg Kommune ift. udarbejdelsen af strategi for byfornyelse i Silkeborgs omegnsbyer
Bestyrelsesmedlem, Foreningen til genopretning af Thorsø
Medlem af styregruppen for Silkeborg Cykelfestival
Bestyrelsesmedlem Fritidscenteret
Fhv. næstformand i idrætsforening – nuv. delt. bestyrelsesmøder
Formand Byfestudvalg
Medlem KV21 arbejdsgruppe, Jysk Fynske Medier
Initiativtager og frivillig v. `hjem´
Medlem Liga Syd
Aktivt medlem Virklund Outdoor – Virklund Outdoor Crew
Podcaster
Lokalskribent i Den Lokale Avis v. Midtjyllands Avis

Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Luis da Silva Martins