Midt- og Vestjyllands Politi forlænger fem nattelivszoner

Profilbillede
dato

Midt- og Vestjyllands Politi indførte den 17. februar 2022 fem nattelivszoner fordelt i byerne Herning, Holstebro, Silkeborg og Viborg. I nattelivszonerne må personer, der er idømt et forbud mod at deltage i nattelivet, ikke færdes eller opholde sig i nattetimerne. De fem nattelivszoner forlænges nu med enkelte små justeringer.

De fem nattelivszoner, som Midt- og Vestjyllands Politi indførte i februar, 2022 har vist sig at være et godt supplement til at øge trygheden for både nattelivsgæster og beboerne i områderne.

Nattelivszonerne betyder, at personer, der er dømt for kriminalitet og har fået forbud mod at deltage i nattelivet, kan straffes for at bryde forbuddet, lige så snart de bevæger sig ind i en nattelivszone efter midnat.

"Vi vil gerne sikre et trygt natteliv for de mange, og holde dømte voldsmænd ude af nattelivet" siger politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi Martin Løye.

Nattelivszonerne justeres i Herning og Holstebro

Nattelivszonerne forlænges i Viborg, Silkeborg, Herning og Holstebro kommuner. I forlængelse heraf justeres nattelivszonerne i henholdsvis Herning og Holstebro kommuner, så alle nattelivszoner dækker den mest aktive del af nattelivet.

Midt- og Vestjyllands Politi har et godt og tæt samarbejde med kommuner og restauratørforeninger, som alle arbejder sammen om et godt og trygt natteliv.

Midt- og Vestjyllands Politi har i 2023 udstedt 54 opholdsforbud mod 39 opholdsforbud i 2022, mens der i 2023 er siget 14 personer for overtrædelse af opholdsforbuddet mod syv i 2022.

Forbud gælder i hele landet

Begrebet nattelivszoner blev indført i den danske lovgivning den 1. juli 2021. Da trådte en lovændring nemlig i kraft, som betyder, at personer, der bliver dømt for visse former for kriminalitet begået i nattelivet - for eksempel vold eller våbenbesiddelse - kan blive idømt et forbud mod at deltage i nattelivet. Samtidig blev det muligt for politiet at udpege nattelivszoner, hvor personer, der er idømt et forbud, ikke må færdes i nattetimerne.

Er man idømt et forbud mod at deltage i nattelivet, må man fra kl. 00.00-05.00 hverken færdes eller opholde sig på serveringssteder, der serverer stærke drikke, eller i de nattelivszoner, som politiet har udpeget. Forbuddet gælder i hele landet. Uanset hvor man er dømt, må man altså ikke noget sted i Danmark befinde sig på den omtalte type serveringssteder eller bevæge sig ind i et område, der er defineret som nattelivszone. En person, der er idømt et opholdsforbud, må dog gerne opholde sig uden for et serveringssted, hvis der ikke er oprettet en nattelivszone i området.

Bøde og fængselsstraf

Møder man politiet i en nattelivszone eller på en beværtning, mens man er idømt et opholdsforbud, kan det i førstegangstilfælde resultere i en bøde på 10.000 kroner. Sker det flere gange, vil straffen som udgangspunkt være 30 dages fængsel.
Den dømte har selv ansvar for at holde sig orienteret om, hvor i landet, der er oprettet nattelivszoner. Der vil i Midt- og Vestjylland ikke blive skiltet med zonerne.

- Få mere information om politiets nattelivszoner 
- Læs mere og få en detaljeret viden om nattelivszonerne i Midt- og Vestjyllands Politi


Denne artikel er skrevet af Martin Johannes Madsen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestjyllands Politi.
Kilde: Midt- og Vestjyllands Politi