Nye tal: Mange flere medlemmer i idrætsforeningerne i Silkeborg

dato

Idrætsforeningerne i DGI og DIF i Silkeborg Kommune gik frem med 1.990 medlemmer i 2022. På landsplan er der flere medlemmer i idrætsforeningerne end nogensinde før.

I to år stak coronapandemien en kæp i hjulet, men i 2022 kom idrætsforeningerne for alvor tilbage. Også når det kom til antallet af medlemmer.

I Silkeborg Kommune var stigningen i 2022 på 1.990 flere medlemmer, så der nu samlet er 47.647 medlemmer i kommunens 172 idrætsforeninger i DGI og DIF.

Det er en stigning på 4,4%, og Silkeborg Kommune fortsætter dermed en meget positiv udvikling, som startede allerede i 2021.

Flere børn og unge voksne medlem af foreninger
Det er særligt børnene mellem 0-6 år og de unge voksne mellem 25-39 år, der er blevet flere af i foreningerne.

Blandt de voksne er det særligt kvinderne, der står for den positive udvikling og det glæder formanden for Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget Luis Da Silva Martins.

”Tidligere har vi set et fald i idrætsdeltagelsen blandt kvinder, når de startede uddannelse og fik børn, men nye og mere fleksible idrætsgrene som padel og fitness får også flere kvinder tilbage i foreningerne”, siger formanden og fortsætter:

”Vi er glade for, at foreningerne i kommunen er gode til at tilbyde nye aktiviteter og udvikle tilbuddene sammen med medlemmerne.”

Det højeste antal medlemmer nogensinde
På landsplan er idrætsforeningerne også kommet stærkt tilbage, så der nu er flere medlemmer end før coronapandemien.

De netop offentliggjorte medlemstal for 2022 viser, at idrætsforeningerne havde en samlet fremgang på 116.178 medlemmer i forhold til året før og dermed kom op på 2.344.954 medlemmer - det højeste antal nogensinde.

Visionsarbejdet fortsætter
Siden 2015 har DGI og DIF arbejdet sammen om ’Bevæg dig for livet-visionen’ med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden.

Målet er, at Danmark er verdens mest idrætsaktive nation, og at flest mulige borgere motionerer.

Silkeborg Kommune deltager i det samarbejde – sammen med idrætsforeninger og andre partnere – som visionskommune.

Som visionskommune er der bl.a. fokus på aktive fællesskaber for unge under uddannelse, på tiltag for langtidsledige og socialt udsatte og på motionstilbud for ældre.


https://silkeborg.dk/Borger/Kultur-fritid-og-frivillige/Nyheder-Kultur-og-fritid/Nye-tal-Mange-flere-medlemmer-i-idraetsforeningerne-i-Silkeborg
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.