Silkeborg på vej mod hård økonomisk opbremsning

Økonomi- og Erhvervsudvalget holder ekstraordinært møde om økonomien tirsdag eftermiddag, 28. juni 2022. (Foto: Silkeborg Kommune)
Profilbillede

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal på et ekstraordinært møde på tirsdag 28. juni 2022 tage stilling til, hvordan kommunen skal håndtere en forventet overskridelse af den serviceramme, som er aftalt mellem KL og Finansministeriet. Gør kommunen ikke noget, er der udsigt til, at kommunen skal betale en økonomisk sanktion – en ’bøde’ til staten – på 60-80 mio. kr.

Allerede ved budgetopfølgningen i marts blev organisationen bedt om at træde på bremsen, men siden er udgifterne på de store velfærdsområder fortsat steget mere end forventet. 

Byrådet har derfor besluttet at fremrykke den næste budgetopfølgning med en måned fra 30. juni til 31. maj, og på tirsdag mødes Økonomi- og Erhvervsudvalget derfor til et ekstraordinært møde for at drøfte den økonomiske situation.

Indstillingen til Økonomi- og Erhvervsudvalget er, at merforbruget på ca. 114 mio. kr. til børn og unge med særlige behov, socialområdet, ældreområdet og kollektiv trafik nulstilles, så udgifter og indtægter i budgetterne balancerer.

Derefter skal alle kommunens serviceområder bidrage med en besparelse på 2 % svarende til 84 mio. kr. for at mindske risikoen for at få en ’bøde’ i form af en sanktion til staten for at overskride servicerammen for 2022, som er aftalt mellem KL og Finansministeriet.

Det bliver de enkelte, politiske fagudvalg, som i august skal indstille til byrådet, hvilke korrigerende handlinger, der foreslås gennemført for at nå besparelsen på 2 %.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal også tage stilling til, om organisationen kan anvende ansættelsesstop, sætte ansættelser på pause og udskyde ansættelser for at nå besparelsen.

- Det kommer til at gøre ondt. Min indstilling er, at vi ’river plasteret af’ nu og får reduceret udgifterne, så vi undgår at skulle betale en millionbøde til staten, og så vi får ro om økonomien i de kommende år, siger borgmester Helle Gade.

Økonomi- og Erhvervsudvalget holder ekstraordinært møde om økonomien tirsdag eftermiddag, 28. juni 2022.

Kilde: Silkeborg Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.