Silkeborg reducerer sin C02-udledning med 18 %

Foto: Silkeborg kommune.
dato

Silkeborg Kommune har formået at reducere sin CO2-udledning med 18% fra 2021 til 2022, hvilket svarer til et fald på 1.542 tons CO2. Dette er et vigtigt skridt i kommunens bestræbelser på at blive en CO2-neutral virksomhed i 2025. Resultaterne af klimaregnskabet for 2022 viser, at reduktionen i CO2 er sket på alle områder, men især transport og kommunens bygninger står for den største reduktion.

På transportområdet er den største reduktion sket, fordi skolebuskørslen nu kører på HVO-diesel, men også fordi der generelt bliver kørt færre kilometer. Der holdes for eksempel flere videomøder, og der er kørt cirka 1 mio. færre kilometer tjenestekørsel i private biler sammenlignet med før corona-pandemien i 2018-2019. I 2023 forventer Silkeborg Kommune, at CO2-udledningen vil falde yderligere på transportområdet, da der bliver leveret op til 140 elbiler, og at tjenestekørsel i private biler falder, da der som udgangspunkt ikke længere betales høj kørselstakst til medarbejderne.

For kommunens bygninger skyldes reduktionen, at den el, der bruges, er blevet grønnere, og at temperaturen i de fleste offentlige bygninger har været holdt på 19 grader. Der er også sat penge af til at udskifte gasfyr i kommunes bygninger, hvilket forventes at have en positiv effekt på CO2-udledningen i fremtiden.

Silkeborg Kommune har også planer om at plante 26 hektar ny skov og omdanne 12 hektar til lavbundsjorde, da begge dele optager CO2 og bidrager positivt til klimaregnskabet.

Formanden for Klima- og Miljøudvalget, Rune Kristensen, er stolt af kommunens resultater og påpeger, at det viser, at deres målrettede indsats for at nedbringe CO2-udledningen har båret frugt. Han understreger dog også, at der skal tages flere vigtige skridt i de kommende år, hvis kommunen skal nå sit mål om at blive CO2-neutral i 2025.

Silkeborg Kommune har vist, at det er muligt at reducere CO2-udledningen på alle områder, og at det kræver en målrettet indsats og investeringer i grøn teknologi og bæredygtige løsninger. Deres resultater kan inspirere andre virksomheder og kommuner til at tage lignende skridt og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.