Silkeborg skruer op for klimaambitionerne med ny klimaplan


Silkeborg Kommune vil være CO2-neutral i 2045. Det er fem år tidligere end hidtidig vedtaget. Flere vindmøller, solceller og en udbygning af fjernvarmenettet skal være med til at sikre, at det sker.

I 2030 skal Silkeborg Kommune reducere den samlede CO2-udledning med 75 procent, og allerede i 2045 skal kommunen være CO2-neutral og klimarobust.

Det har Silkeborg byråd netop vedtaget med en ny klimaplan, der baner vejen for, at det sker. Dermed fremrykker kommunen sine klimamål - fra 2050 til 2045 og imødekommer samtidig regeringens skærpede mål om CO2-neutralitet i 2045.

- Klimaændringerne er vores tids største udfordring. Vi skal på rekordtid ændre den måde, vi lever, driver virksomhed og kommune på. Derfor er det nødvendigt at skrue op for ambitionerne, siger formand for Klima- og Miljøudvalget, Rune Kristensen.

Vind og sol skal sætte skub i den grønne omstilling
For at nå i mål med en reduktion på 75 procent i 2030 skal udledningen reduceres med 475.000 tons CO2. Størstedelen af reduktionerne skal ske inden for energisektoren, hvor produktionen af vedvarende energi, herunder solceller, vindmøller og biogas, øges, og der skal ske en stor udbygning af fjernvarmenettet.

Også landbruget og transportområdet skal bidrage til at nå 2030-målene, og der skal rejses mere skov, udtages flere kulstofrige lavbundsjorde og genanvendes mere. Det kræver samarbejde og fælles løsninger på tværs af sektorer.

- Som kommune kan vi gøre rigtig meget i forhold til den grønne omstilling, men det brede samarbejde er altafgørende for, at vi kan nå vores mål. Derfor fortsætter vi samarbejdet og den gode dialog med erhvervslivet og borgerne om at finde nye løsninger på de fælles mål i klimaplanen. Vi skal blandt andet have lavet samarbejdsaftaler med landbruget og virksomheder, siger Rune Kristensen.

Silkeborg skal tilpasse sig oversvømmelser og hedebølger
En del af klimaplanen handler også om at gøre Silkeborg Kommune modstandsdygtig over for klimaforandringer med flere oversvømmelser og højere temperaturer.

Klimaindsatsen skal derfor tænkes ind i både eksisterende byområder, i den fremtidige byudvikling og i natur- og landområder – og sikre både mennesker, kulturarv og virksomheder mod klimaforandringerne.

Klimadag inspirerer til bæredygtigt liv
Også borgerne, virksomheder og andre relevante aktører i Silkeborg Kommune skal bidrage til at leve et mere klimavenligt liv. Derfor har Silkeborg Kommune nedsat et klimahandlingsudvalg, der er i færd med at udarbejde borgernes egen klimaplan. Den forventes at ligge klar ved udgangen af 2023.

Den 29. april kan unge som gamle og børnefamilier få inspiration til, hvordan de kan være med til at gøre en forskel for den bæredygtige omstilling, når Silkeborg Kommune sammen med Silkeborg Bibliotek afholder klimadag 2023 med byttemarked, foredrag og diverse klimaaktiviteter. Læs mere om klimadagen på Silkeborgs Biblioteks hjemmeside

Dyk ned i klimaplanen


https://silkeborg.dk/Kommunen/Nyheder-Kommunen/Silkeborg-skruer-op-for-klimaambitionerne-med-ny-klimaplan
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.