Træer ved Remstrup Å fældet ulovligt

dato

Artikel:

Fældning af træer og buske mellem Søtorvet og Remstrup Å i Silkeborg er blevet udført ulovligt af AP Pension, der står bag opførelsen af Søtorvet. Træerne og buskene stod på kommuneejet grund og blev fældet uden tilladelse, hvilket strider imod naturbeskyttelsesloven og lokalplanen for området.

Silkeborg Kommune blev gjort opmærksom på fældningen den 12. maj 2023 og tog straks kontakt til entreprenør og byggeleder for at få stoppet rydningen. Omkring to tredjedele af strækningen er blevet fældet og udtyndet, herunder flere bevaringsværdige træer. Dette har medført fjernelse og beskadigelse af levesteder for særligt beskyttede arter som flagermus og odder.

Silkeborg Kommune skal nu drøfte, hvilke konsekvenser fældningen skal have. Det er vigtigt at tage hensyn til både miljøet og de beskyttede arter, der er blevet berørt af fældningen. Der kan være behov for at genplante træer og buske for at genoprette levestederne for de beskyttede arter og sikre en bæredygtig udvikling af området.

Det er vigtigt at sikre, at sådanne ulovlige fældninger ikke gentager sig i fremtiden. Kommunen bør overveje at stramme reglerne for fældning af træer og buske på kommuneejet grund og sikre, at der er tilstrækkelig kontrol og opfølgning på byggeprojekter i området.

Det er også vigtigt at understrege, at træer og buske spiller en vigtig rolle i vores økosystem og bidrager til at opretholde en sund og bæredygtig natur. Derfor er det vigtigt at beskytte og bevare dem, så de kan fortsætte med at levere de vigtige økologiske tjenester, som de er kendt for.

Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.