Virksomhedskonsulent til Jobrehabilitering i Silkeborg

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Hvis du mener, at alle har en plads på arbejdsmarkedet, og motiveres du af at skabe det gode match og jobåbninger til borgere på kanten af arbejdsmarkedet, er denne unikke stilling måske noget for dig?

Vi søger en virksomhedskonsulent på 37 timer til målgrupperne og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år og borgere i ressourceforløb.  

Om Jobrehabilitering

Jobrehabilitering er en afdeling med 29 engagerede og ambitiøse medarbejdere, som hver dag arbejder på at få flere borgere i job og uddannelse. Medarbejdergruppen består af 6 virksomhedskonsulenter, 4 mentorer og 19 koordinerende sagsbehandlere. 

Målet med vores indsats er, at borgerne skal opnå et selvstændigt liv gennem en koordineret og helhedsorienteret indsats. Borgerens periode på offentlig forsørgelse skal være så kort som muligt – samtidig skal vi understøtte at borgeren opnår varig hel- eller delvis selvforsørgelse gennem job/uddannelse eller fleksjob.

Vi udvikler hele tiden vores metoder og indsatser til gavn for borgere med forskellige behov i et tæt samarbejde med virksomheder, frivillige og andre samarbejdspartnere. Det er derfor vigtigt, at du trives med at arbejde i en organisation, hvor forandringer er en del af hverdagen.

I jobbet som virksomhedskonsulent vil du møde en bred mangfoldighed af borgere, som udover ledighed har have flere udfordringer såsom psykiske, fysiske og sociale problemstillinger som fx uafsluttet skole/uddannelsesforløb, begrænset arbejdserfaring, misbrug, kriminalitet.

Som virksomhedskonsulent bliver din opgave, at:

 • afdække borgers kompetencer, potentialer og/eller skånebehov set i forhold til arbejdsmarkedet  
 • inspirere og motivere borgerne til at udvikle egne ressourcer henimod arbejdsmarkedet 
 • matche borgere og virksomhed med henblik på at etablere virksomhedspraktik, løntilskud og lønnede timer 
 • opsøge lokale virksomheder samt afdække deres behov for arbejdskraft 
 • afholde etableringsmøder, opfølgningssamtaler og sikre progression i udvikling af arbejdsevnen 
 • vejlede om forsikringsforhold, bevilge arbejdsbeklædning og registrere i vores fagsystemer (Vitas og Fasit)
 • udarbejde skriftlig dokumentation til brug for sagsbehandlingen 

Vi har et fagligt stærkt team med mange forskellige kompetencer og vil kunne give dig en rigtig god introduktion til arbejdet. 

Det er en forudsætning, at du: 

 • har erfaring med målgruppen af borgere der ud over ledighed har psykiske og/eller fysiske og/eller sociale udfordringer, eller du har en socialfaglig uddannelse 
 • kan sætte borgers kompetencer og ønsker i spil i værdifulde virksomhedsforløb, hvor din tro på borgers fremtid på arbejdsmarkedet kommer klart til udtryk 
 • har lyst til at være en del af et team, hvor man tænker højt og bringer sin viden, meninger og holdninger i spil på en konstruktiv måde  
 • er systematisk i dit arbejde og har god datadisciplin 
 • er serviceminded, og at du gør en dyd ud af at behandle både borgere såvel som samarbejdspartnere med en respektfuld og anerkendende tilgang  
 • er nysgerrig, handlekraftig og tydelig, når du kommunikerer  
 • har kørekort

Det er en fordel, at du: 

 • har indgående kendskab til de lokale arbejdsmarkedsforhold, uddannelsesforhold og jobmuligheder  
 • har kendskab til eller erfaring fra beskæftigelsesområdet   
 • har erfaring med at finde praktikker til borgere i målgruppen 

 Arbejdsdagen kan bestå af:

 • Etablering og opfølgning på virksomhedspraktik, løntilskudsjob og lønnede timer
 • Dokumentation i form af journalnotater, statusbeskrivelser, afgørelser mv. 
 • Sparring med kolleger
 • Deltagelse i feedbackfællesskaber med kollegaer, hvor vi giver hinanden feedback i borgersamtalerne med henblik på at understøtte borgerinddragelsen

Rammen for vores arbejde er med afsæt i beskæftigelsesmålene og gældende lovgivning. Vi arbejder med en coachende og empowermentorienteret tilgang. Her er fokus på at borgeren er ekspert på egne behov, og hvad der skal til for at komme videre i forhold til arbejdsmarkedet. 

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads hvor godt arbejdsmiljø og medindflydelse er med til at sikre en høj faglighed i opgaveløsningen
 • At du bliver en del af vores introduktionsprogram og får en kollega som mentor
 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling
 • Et kontinuerligt fokus på at omsætte det, vi kan se, virker i vores praksis
 • Nem adgang til offentlig transport

Der er tale om en fast stilling som virksomhedskonsulent på 37 timer med ansættelse hurtigst muligt og senest 1. maj 2024. 

Du kan læse mere om Silkeborg Kommune på https://silkeborg.dk/ 

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.
 
Yderligere information:
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte teamkoordinator Maj Overgaard på tlf. 24 89 65 05 eller funktionsleder Solvejg Iversen på tlf. 51 51 92 71 
 
Ansøgningsfrist lørdag 16. marts 2024. Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag 22. marts 2024.
 
Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.
Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.

Hvis du indstilles til ansættelse i stillingen, vil der inden endelig ansættelsesaftale indgås, blive indhentet reference hos seneste arbejdsgiver og gerne hos flere. 
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Silkeborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Silkeborg Kommune, Drewsensvej 60, 8600 Silkeborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 16-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6005504

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet