5 vigtige fra ugen i Silkeborg Kommune

Foto: Silkeborg Kommune.
dato

Silkeborg Kommune har haft en travl uge med flere spændende nyheder. Her er et kort overblik over de vigtigste begivenheder.

Støjdrage bliver rekreativt område 
En af de mest interessante nyheder i Silkeborg Kommune i denne uge er, at den 1.100 meter lange støjdrage, Katla, fra Brødrene Løvehjerte, flytter til Astrid Lindgren-kvarteret i det nordlige Silkeborg. Katla vil ikke kun skærme mod støj fra Silkeborgmotorvejen, men vil også blive et naturskønt område med legepladser, regnvandsbassin, motionsstier og vandhuller til frøer og vandsalamander.

Dette projekt vil give borgerne i Silkeborg en ny mulighed for at nyde naturen og samtidig beskytte dem mod støj.

Fugleart får nyt hjem under ringvejsbroen 
Elever fra Gødvad Efterskole har i samarbejde med Silkeborg Kommune bygget fuglekasser af resttræet fra den nye ringvejsbro. Kasserne skal hænge under broer og være hjem for den næsten truede og rødlistede mursejler.

Dette projekt vil give mursejlerne et nyt hjem og samtidig give eleverne en mulighed for at lære mere om naturen og miljøet.

Fremtidens detailhandel i Silkeborg Kommune
Byrådet har vedtaget en plan for fremtidens detailhandel i Silkeborg Kommune. Planen sigter mod at fastholde og styrke Silkeborg og Kjellerups bymidter som attraktive indkøbssteder. Omegnsbyer og vækstområder skal rumme plads til butikker og serviceerhverv som mødested og forudsætning for det gode hverdagsliv.

Dette projekt vil give borgerne i Silkeborg flere muligheder for at handle og samtidig styrke bymidterne.

Ny bestyrelse for Silkeborg Forsyning 
Den ejervalgte bestyrelse af Silkeborg Forsyning træder tilbage på selskabets generalforsamling 30. maj og afløses af professionelle kræfter fra erhvervslivet. Dette sker, mens en sag, hvor Silkeborg Varme har tabt 70 mio. kroner på salg af el, samt en sag om et muligt brud på konkurrencelovgivningen bliver undersøgt.

Dette projekt vil give Silkeborg Forsyning en ny retning og mulighed for at forbedre deres service.

Mere skov og lavbundsprojekter på vej
Silkeborg Kommune skal være C02-neutral i 2025, og det skal 26,5 hektar ny skov bidrage til. Samtidig skal 100 hektar lavbundsarealer undersøges for at se, om der er basis for at skabe projekter på dem. Byrådet har bevilget henholdsvis 1,4 og 0,9 mio. kroner til projekterne.

Dette projekt vil give Silkeborg Kommune en mulighed for at bidrage til kampen mod klimaforandringer og samtidig skabe nye naturskønne områder.

Kilde: Silkeborg Kommune