Økonomisk indsprøjtning til lokale klimaprojekter

Profilbillede

I 2021 har Silkeborg Kommunes klimapulje uddelt støttemidler til otte lokale klimaprojekter.

Klimapuljen, der blev godkendt af Klima- og Miljøudvalget i 2021, har til formål at støtte lokale aktiviteter, der medvirker til at fremme den grønne omstilling i Silkeborg Kommune inden for klimaområdet og affalds- og ressourceområdet.

Puljens midler kan søges af borgere, foreninger, organisationer, lokalråd og virksomheder.

Hvilke aktiviteter har modtaget støtte i 2021?
Ved klimapuljens seneste ansøgningsrunde i november fik 8 ansøgere støtte til deres aktiviteter. De 8 aktiviteter er:

  • AMOK: Foredrag og inspirationskurser i plantebaseret madlavning for ansatte i offentlige køkkener
  • Den grønne slange: Etablering af et sammenhængende beplantningsbælte på offentligt areal i Gødvad
  • Frisholm Skole: Formidling og aktiviteter i faget madkundskab, som understøtter FN’s verdensmål
  • Gjern Skole: Etablering af selvforsynende nyttehave på skolens arealer
  • HandelSilkeborg: Kompetenceudvikling og workshops inden for affald, ressourcer og spild
  • Liga Syd: Forundersøgelse af muligheder for decentrale fællesløsninger for fossilfri varmeforsyning i Silkeborg Syd
  • Sejs Skole: Besøg på Økolariet i Vejle som led i temadage om kost og klimabelastning for 6. årgang
  • Wildheart-Center: Upcycling af artikler fra genbrugspladsen i kombination med ressourcefokuseret aktivering

En ny ansøgningsrunde til klimapuljen åbner i foråret 2022.

Kilde: Silkeborg Kommune