Poul Erik Rohde stiller op for Nye Borgerlige til KV21

Poul Erik Rohde stiller op for Nye Borgerlige til KV21
Profilbillede

Blå Bog

66-årige Poul Erik Rohde stiller op for Nye Borgerlige til kommunalvalget i Silkeborg Kommune. Poul er tilflytter fra Varde og har boet i Balle-området siden 1996.

Hvad betyder din opstillingskommune for dig?
Det er min blevet min hjemkommune, og jeg synes, at den (endnu da) er smuk og dejlig at bo i. Jeg kunne ikke tænke mig at bo andre steder.

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?
Jeg er pensioneret efter næsten 40 år som officer i hæren, hvor jeg har deltaget i og gennemført mange spændende og vellykkede projekter. Jeg føler, at jeg nu har tid og overskud til at gøre noget for en fortsat positiv udvikling af min by.

Hvad er dine politiske mærkesager?
Evnen til samarbejde - såvel vandret som lodret - i organisationen har høj prioritet i forsvaret. Mål og formål skal søges opnået uden smålige hensyntagen til personlige præferencer. Det er gode principper, som jeg gennem næsten 40 år som officer i forsvaret har efterlevet, og som umiddelbart kan overføres til byrådsarbejdet.
Hertil har jeg naturligvis nogle mærkesager, bl.a. byens udvikling og infrastrukturen: P.t. plastres byen til med kønsløst rækkehusbyggeri inspireret af engelske minearbejderkvarterer. Der er for stort fokus på, at byen skal vokse - koste hvad det vil - og det går ud over byens særlige kendetegn som en grøn og smuk by.
Der etableres gentagne gange overflødige vejreguleringer (f.eks. ligegyldige og dyre lyskryds), som mere hindrer end forbedrer trafikkens afvikling i og gennem byen. Til gengæld savnes der udbygning af sikre cykelstier i mange af kommunens perifere områder.

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?
Vi fortjener et byråd, der i højere grad prioriterer principperne om samarbejde og sund fornuft.

Hvad er dine fritidsinteresser?
Paragliding

Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Poul Erik Rohde