Silkeborg Kommune: flere indsatser mod pladsmangel i dagtilbuddet

Profilbillede
Anna Ludmilla Strømbæk Henriksen

Det er ikke nogen nyhed, at børnetallet stiger i Silkeborg Kommune - og det er derfor, at der indtil videre er kommet mange nye løsninger i form af både modulbyggerier, pavilloner, skovgrupper, busser og el-cykler, som alle skal være med til at skabe flere pladser i dagtilbuddet på relativt kort tid. Derudover over er der i budgetforliget for 2021-2024, for at få gang i de langsigtede løsninger, afsat over 160 millioner kroner til anlægsprojekter på området. 

Der er rigtig mange, der har fået øjnene op for, at Silkeborg Kommune er et godt sted at bo. Det har betydet et stigende børneantal i kommune, som har lagt et øget pres på kommunens dagtilbud. 

For at løse dette er flere indsatser blevet sat i gang, på relativt kort tid, for på den måde at skabe flere pladser til både vuggestue- og børnehavebørn. Et af disse initiativer er modulbyggerier, som er hurtige at opføre, fordi de består af færdige elementer, som opsættes. Trods dette, så består husene stadig af de samme faciliteter, som man allerede kender fra ‘almindelige’ børnehuse. 

Jette Stencel, der er chef for Børn og Familie i Silkeborg Kommune, fortæller, at disse modulbyggerier er en del af løsningen, da de gør det muligt at skabe gode pasningstilbud hurtigst muligt: 

“ (...) lige nu har vi gang i modulbyggerier i Gødvad/Dybkær, Balle og Funder. Husene er hurtigere at opføre og stiller sunde, velfungerende og inspirerende pædagogiske miljøer til rådighed for store og små. Vi har også afkortet planlægningsprocessen, så vi hurtigere kan komme i jorden” fortæller hun i samme forbindelse inde på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Mere fleksibilitet gennem busser, skovgrupper og el-cykler

Der er også, udover modulbyggerierne, blevet sat ind med blandt andet naturbusser, skovgrupper og el-cykler, der alle skal være med til at skabe mere fleksibilitet i de enkelte tilbud. 

Hertil fortæller John Gejl, der er sektionsleder for dagtilbud, hvordan naturbusser og skovgrupper gør, at man kan lette presset i det enkelte dagtilbud, samtidig med, at el-cykler hos dagplejen blandt andet gør det muligt at skabe udendørs legestuer, hvorfor man kan gøre brug af legestuelokaler i dagtilbuddet. På den måde bliver der også skabt nye og spændende rammer for børnene, der giver dem adgang til oplevelser og pædagogisk arbejde, der ellers ikke havde været muligt. John Gejl synes derfor også, at man får det bedste ud af den situation, som kommunen står i, og understreger samtidig også vigtigheden i en langsigtet og bæredygtig løsning på kapacitetsudfordringerne. 

Jette Stencel tilføjer også, at dette er en opgaven, som Børne- og Ungeudvalget og byrådet i Silkeborg Kommune har stort fokus på. Der arbejdes frem mod en løsning, der også vil imødekomme fremtidens interesse i området. 

Inde på kommunens hjemmeside kan du læse mere om, hvor der bygges nye dagtilbud, tidsplanerne for disse, og fakta om befolkningsprognoserne inden for dagtilbudsområdet. 

Kilde: Redaktionen
Flere artikler